Administratie
Iedere organisatie heeft behoefte aan juiste, betrouwbare en tijdige informatie uit haar financiële administratie die leidt tot een tussentijdse rapportage waarop beleidsbeslissingen genomen kunnen worden. Het is onze professie uw administratie zodanig in te richten en/of bij te houden, dat u op elk gewenst moment in staat bent de juiste informatie te raadplegen.

Tijdens de begeleiding van uw administratie verzamelen wij waardevolle informatie over uw bedrijfsprocessen, waardoor wij in staat worden gesteld u te adviseren over verbetering van de interne beheersing van die processen.